Level 2
Level 3

Zjednoczenie Niemiec i powstanie Austro-Węgier


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Wilhelm Hohenzollern
Król Prus
Otto von Bismarck
Premier Prus
Helmuth von Moltke
Generał armii pruskiej
1864
Wojna Prus i Austrii przeciwko Danii (data)
Szlezwik
Księstwo uzyskane przez Prusy w 1864r
Holsztyn
Księstwo uzyskane przez Austrię w 1864r
1866
Wojna Prus i Włoch przeciwko Austrii (data)
Sadowa
Zwycięska bitwa dla Prus przeciwko Austrii w 1866
1866
Bitwa pod Sadową (data)
Związek Północnoniemiecki
Zastąpił Związek Niemiecki
1870-1871
Wojna niemiecko-francuska (data)
Depesza emska
Sprowokowała Francję do wypowiedzenia wojny w 1870r
Sedan
Przegrana bitwa Francuzów z 1870r z Niemcami
1870
Bitwa pod Sedanem (data)
Alzacja Lotaryngia
Tereny przyłączone do Niemiec po wojnie z Francją w 1871r
1871
Powstanie Cesarstwa Niemieckiego
Żelazny kanclerz
Nazwa Bismarcka
1867
Powstanie Austro-Węgier (data)
Franciszek Józef
Cesarz Austro-Węgier
Monarchia dualistyczna
Jaką monarchią były Austro-Węgry?
Monarchia cesarsko-królewska
Polacy nazywali tak monarchię w Austro-Węgrzech
Defilada
Zwycięski przemarsz wojsk np. przez miasto