Level 1 Level 3
Level 2

日本人になる方法 文法


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
A。だから、B。
zbog toga
A。そこで、B。
zaključno dakle; slijedi akcija
A。というのは、Bからだ。
što će reći
A。つまり、B。
drugim riječima...
A。Bのだ。
stoga (objašnjavanje)
Aのだから、B。
zato (isticanje nečega što se već zna)
(なぜ/本当に)Aのか/のだろうか。
retoričko pitanje
~(と)したN /~(と)している
nastavak na neke pridjeve
~ことにする
odlučiti
~ことになる
odlučeno je
~さえ
već
済ませる
nije dovoljno, al poslužit će
AはもちろんBも
naravno, također
~わけにはいかない
nemoguće da... (iako postoji želja)
~べきだ
morati/trebati
~なしに
bez da...
~ずに
umjesto/ bez neke radnje
おかげで
zahvaljujući
うちに
tijekom