23 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
slagkraftig
powerful
(en) beskrivning
(a) description
avgörande
crucial, essential
(ett) informationsbrus
(a) information blur
(ett) kundmöte
(a) customer meeting
(en) affärskontakt
(a) business contact
(en) anställningsintervju
(a) job interview
(ett) jobbmingel
(a) work mingle
(ett) avslut
(a) conclusion
tilltalande
appealing
(att) sträva
(to) strive for
(en) framgång
(a) success
(en) redaktör
(an) editor
(en) dörröppnare
(a) dooropener
(ett) genombrott
(a) break-through
(att) paketera
(to) parcel
(ett) lockbete
(a) carrot, allurement
(att) förbereda
(to) prepare
inövat
rehearsed
(ett) intryck
(an) impression
(ett) sammanhang
(a) context
(en) inledning
(a) beginning, opening
(ett) engagemang
(an) engagement, interest