26 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
(en) kulturkrock
(a) cultural clash
(en) tolk
(an) interpreter
att komma i tid
to be on time
(en) jämställdhet
(a) gender equality
(en) föräldraledighet
(a) parental leave
(en) femininitet
(a) femininity
(en) maskulinitet
(a) masculinity
att vara konflikträdd
to be scared of conflicts
(en) värdering
(a) value
(en) välfärdsstat
(a) welfare state
att återvinna
to recycle
(en) högtid
(a) public holiday
sekulariserat
secular
(en) äldrevård
(an) elderly care
(ett) utbildningssystem
(an) education system
(ett) skattesystem
(a) taxation system
(en) byråkrati
(a) bureaucracy
(en) självständighet
(an) independence
att missförstå
to misunderstand
att vara nyfiken
to be curious
(ett) mötessammanhang
(a) meeting situation
(ett) kroppsspråk
(a) body language
att erkänna
to acknowledge
(en) likhet
(a) similarity
(en) åsikt
(a) point of view/ (an) opinion
(en) integration
(an) integration