Level 4 Level 6
Level 5

81 - 100


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
la obligación
de verplichting
se debe
men moet, je moet
el reino
het koninkrijk
los demás
de anderen
aportar
opleveren, geven
poner su granito de arena
zijn/haar steentje bijdragen
comprensivo
begripvol
dar pena
verdriet doen
emocionar
ontroeren
la lectura
de lezing
reconstruir
heropbouwen
la novela
de roman
el jurado
de jury
el público
het publiek
disponible
beschikbaar
últimamente
onlangs
enseñar
laten zien, (iets aan iemand) leren
la multiplicación
de vermenigvuldiging
¡Qué lío!
wat een gedoe!
reformular
herformuleren