39 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
(en) samhörighet
(a) belonging, (a) togetherness
att räcka (med) att
to be enough to
att tillåta
to allow
fridfull
peaceful
(ett) uttryck
(an) expression
(ett) känslouttryck
(an) expression of emotion
(ett) värde
(a) value
(ett) engagemang
(an) engagement, (a) commitment
inom ramen för
within the scope of
(ett) utrymme
(a) space
att satsa på nyheter
to invest in novelties
att flytta (runt)
to move (around)
(en) nykomling
(a) newcomer, (a) rookie
att förvänta sig
to expect
att torka (ut)
to dry (out)
ständigt
constantly
(ett) tänkande
(a) way of thinking
(ett) nytänkande
(a) new (way of) thinking
annorlunda
different,
att uppmuntra
to encourage
(en) arbetsuppgift
(a) job assignment, (a) work task
att minska
to decrease, to reduce
(en) spänning
(a) tension
(ett) tillskott
(an) addition
att trötta ut
to fatigue, to wear out
att hantera
to handle
rimlig
reasonable
att mäta
to measure
(en) prestation
(a) performance
att uppnå
to attain, to accomplish
att överbelasta
to over burden, to overload
att plocka
to pick
att hänga
to hang
det gäller
it goes for
det räcker inte med att
it is not enough to
främsta tips
best tips, prime advice
det ena (utan) det andra
one thing (without) the other
att nyskapa
to reconstruct, to innovate
(en) arbetsplatsaspekt
(a) work aspect