Level 7 Level 9
Level 8

Sublist 8


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ambiguous
doubtful , dubious , questionable , obscure (belirsiz, muğlak)
append
add on , supplement , affix (iliştirmek, eklemek)
appreciate
value , find worthwhile/valuable , esteem (beğenmek, değerini bilmek)
arbitrary
capricious , varying , erratic , uncertain , inconsistent (keyfi, planlı olmayan)
automate
automatize , automatise (otomasyon yapmak, makineleştirmek)
bias
influence , predetermine (önyargı, fikrini yönlendirmek)
chart
map , table , tabulation , graph (çizelge, tablo)
clarify
purify, elucidate , clear up , elucidate , make clear (berraklaşmak, açığa kavuşmak)
commodity
trade, good (alıp satılan şey, ürün)
complement
completion , perfection , confirmation (tamamlamak, tümlemek)
conform
follow , observe , obey , respect (uymak, uyumlu olmak)
contemporary
modern, stylish , fashionable , modish (modern, çağdaş)
contradict
deny , belie , negate , gainsay , dispute (çelişme, ters düşmek)
currency
currentness , up-to-dateness (döviz, para birimi)
denote
indicate , specify , designate , distinguish (simgelemek, belirtmek)
deviate
drift , digress , diverge , divert (sapmak, şaşırmak)
displace
move , transfer , shift , relocate , dislocate (yerinden çıkarmak, sürmek)
eventual
ultimate , final , last , concluding (nihai, muhtemel)
exhibit
flaunt , demonstrate , reveal , betray , manifest (sergilemek, teşhir etmek)
exploit
use , work , take advantage of , manipulate (istismar etmek, sömürmek)
fluctuate
vary , change , alternate , see-saw , swing (inip çıkmak, kararsız olmak)
guideline
guidepost , rule of thumb (prensip, ana hatlar)
highlight
foreground , spotlight , play up (parlak ışık vermek, ışıkla vurgulamak)
implicit
implied , inexplicit , indirect , inferable (içerik, dahili)
induce
lead , bring on , persuade , influence (neden olmak, ikna etmek)
inevitable
unavoidable , inescapable , ineluctable (kaçınılmaz, beklenen)
infrastructure
base, substructure (altyapı)
inspect
examine , scrutinize , study , scan , survey (denetlemek, teftiş yapmak)
intense
extreme , excessive , severe , strong , great (yoğun)
manipulate
manage , pull strings , pull wires , handle , control , manoeuvre (ustalıkla idare etmek, hareket ettirmek)
practitioner
practician (uygulayan kişi, uygulayıcı)
predominant
chief, dominant , prevailing (baskın, üstün)
prospect
explore , search (for) , look (araştırmak, incelemek)
radical
basic , fundamental , elementary (kökten, köklü)
reinforce
reenforce , buttress , bolster , support (pekiştirmek, takviye etmek)
revise
edit , emend , improve , correct , rectify (tekrar düzeltme yapma, gözden geçirmek)
tense
tighten , stretch , strain , tauten (gergin, çekmek)
terminate
stop , end , finish (son vermek, bitirmek)
theme
subject , topic, idea , notion , concept (tema, ana fikir)
visual
ocular , optic , optical (görsel)
widespread
far-flung (geniş alana yayılmış, yaygın)