Level 20 Level 22
Level 21

Proteinler - II


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
İki alfa ve iki betadan oluşan dördüncül yapı
Kuarterner yapı
Aminoasitler amfoter yapıdadırlar
Yani asite karşı baz, baza karşı asit
Aminoasitler arasındaki peptit bağları
Denatüre olmaz
Vücut bileşenleri sırasıyla kullanımı
Karbonhidrat, yağ, protein
Proteinlerin sırasıyla kullanımı
Eşeysel, kas, sinir
Uzun süren açlık sonrası ilk olarak kullanılırlar
Glikoz, Glikojen
Uzun süren açlık sonrası ikinci olarak kullanılırlar
Yağ
Uzun süren açlık sonrası son olarak kullanılırlar
Kas proteini, sinir proteini