Level 27 Level 29
Level 28

Enzimler - III


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bazı enzimler pH (0-7) aralığında çalışırlar
Buna asidik ortamda çalışan pepsin örnektir
Bazi enzimler pH (7) aralığında çalışırlar
Buna nötr ortamda çalışan amilaz örnektir
Bazı enzimler pH (7-14) aralığında çalışırlar
Buna bazik ortamda çalışan tripsin örnektir
Enzimler genellikle sonlarına
-az ekini alırlar
Pasif enzimler genellikle sonlarına
-jen ekini alırlar
Substrat
Tepkimedeki maddedir
Substrat yüzeyi arttıkça
Enzimlerin çalışma hızı artar
İnhibitör
Enzimin anahtar kilit ilişkisini bozarak substratın yerleşmesini engeller
Enzim miktarı arttıkça (substrat miktarı biliniyorsa)
Tepkime hızı artar