Level 28 Level 30
Level 29

Enzimler - Birkaç Karaciğer Denemesi


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tam et üzerinde
Enzimin tepkime hızı yavaştır
Parçalı et üzerinde
Enzimin tepkime hızı ortalamadır
Kıyma et üzerinde
Enzimin tepkime hızı fazladır
Buradan çıkaracağımız sonuç
Substrat (maddenin) yüzeyi genişlerse, tepkime hızı artar
İstisna olarak karaciğer hidrojen peroksit eklendiğinde
Karaciğer peroksizon ile katalaz enzimi üreterek enzim görevi görecektir
Tam karaciğer, parçalı karaciğer, kıyma karaciğer
Enzimin tepkime hızları eşittir çünkü karaciğer substrat değil enzimdir