Level 29 Level 31
Level 30

Hormonlar


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hormonlar
Organik bileşenlerdir
Hormonlar yapılıdır
Protein veya streoid (yağ)
Streoidler hücre zarından direk geçebilirler
Çünkü hücre zarında bulunan fosfolipitler de yağdır
Proteinler hücre zarından
Resaptör yardımıyla geçer
Hormonlar taşınır
Kan yoluyla
Hormonlar olarak görev yapar
Düzenleyici
Hormonlar sebep olabilir
Guatra