Level 30 Level 32
Level 31

Nükleik Asitler


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Nükleik Asitler oluşurlar
Nükleotitlerden
Nükleotitler oluşurlar
Azotlu Organik Baz + 5C Şeker + Fosfat
Nükleik Asitlerin bir çeşididir
DNA ve RNA
Nükleik Asitlerin yapılarında bulunur
C, H, O, N, P
Nükleotitlerin yapısında bulunur
Adenin, Timin, Guanin, Sitozin, Urasil
RNA ve DNA ortak olarak bulundurur
Adenin, Guanin, Sitozin
DNA da farklı olarak bulunur
Timin
RNA da farklı olarak bulunur
Urasil
Azotlu Organik Baz - 5C'lu Şeker arasında
Glikozit bağı bulunur
5C'lu Şeker - Fosfat arasında
Ester bağı bulunur
Azotlu Organik Bazlar olarak ayrılırlar
Purin ve Pürimidin
Pürin Bazları
Çift halkalıdır, Adenin ve Guanin
Pürimidin Bazları
Tek halkalıdır, Sitozin, Timin, Urasil
Hiçbir nükleik asitte bulunmaz
Protein
Nükleik asitler
Organik bileşenlerdir