Level 31 Level 33
Level 32

Nükleik Asitler - DNA


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
DNA ipliklidir
Çift
DNA şeklindedir
Sarmal
DNA yapısında bulundurur
Adenin, Timin, Guanin, Sitozin
Adenin sadece içerisinde bulunur
DNA
DNA 5C'lu şekerini kullanır
Deoksiriboz
Adenin ve Timin arasında bağları vardır
İkili zayıf hidrojen
Guanin ve Sitozin arasında bağları vardır
Üçlü zayıf hidrojen
DNA sentezini yapar
DNA polimeraz enzimi
DNA bulunur
Çekirdek, mitokondri, kloroplast
Pürin/Pürimidin oranı
1'dir
Özelliği vardır
Kendini eşleyebilme
Bilgi taşır
Kalıtsal
Kontrol eder
Hücre bölünmesini
Proteine yazar
KOD