Level 33 Level 35
Level 34

ATP


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ATP sayesinde elde edilir
Enerji
Hücre içinde sentezlenir ve
Hücre içinde kullanılır
Hücre dışına
Çıkamaz
ATP
Adenozin Tri Fosfat
ATP yapısı
Adenin Bazı + Riboz Şekeri + 3 Fosfat
ATP yapısındaki fosfatlar
Yüksek enerjilidir
Pi demektir
Yüksek enerjili fosfat
Adenin Bazı ve Riboz Şekeri arasında bağı vardır
Glikozit
Riboz Şekeri ve Fosfatlar arasında bağı vardır
Ester
Enerjiye ihtiyaç duyulduğu zaman
ATP içerisindeki fosfatlar kırılır
ATP + H2O = ADP + Pi
Defosforilasyon
ADP + Pi = ATP + H2O
Fosforilasyon
2 çeşiti vardır
AMP ve ADP
AMP
Bir adet fosfat bulunduran ATP çeşididir
ADP
İki adet fosfat bulunduran ATP çeşididir
ATP bileşenlerdir
Organik