Level 4 Level 6
Level 5

Canlıların Ortak Özellikleri - I


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hücresel yapıda olmak
Herkeste (ribozom) hücre vardır
Boşaltım
Sadece boşaltım organları farklıdır
Boşaltımda atılanlar
Amonyak, üre (memelilerde), ürik asit
Uyarılma ve hareket
Aktif veya pasif (yön değiştirme)
Beslenmeye örnektir
Bakteriler glikoza bayılır
Büyüme
Bakteri büyüyünce bölünür, insanın organları büyür
Organizasyon (iş birliği)
Hücre-Doku-Organ-Sistem-Organizma
Üreme (zorunluluk değildir)
Üreme isteğe bağlıdır
Hücresel Solunum
Glikozu yakıp ATP (enerji) elde etmektir
Solunum
Oksijenli veya oksijensiz olandır
Metabolizma
Yapım (anabolizma) ve yıkım (katabolizma)
Adaptasyon
Çevreye uyum gücüdür
Mutasyona örnektir
Vücuttaki "ben" bir mutasyondur
Modifikasyon
Çevreye adapte olduktan sonra izlerini taşımaktır
Protein sentezi
DNA RNA ribozom ortak olduğundan kaynaklanır