Level 5 Level 7
Level 6

Canlıların Ortak Özellikleri - II


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Enzim Sentezi
Glikozun enzimlerle pürivata dönüşmesi buna bir örnektir
Dehidrasyon
Tepkimede su açığa çıkmasıdır (su ürünlerdedir)
Hidroliz
Su ile parçalanmadır (su girenlerdedir)
Hücre Zarı
Hücrenin şeklini korur.
Sitoplazma
Hücrenin içini bir arada tutar
Ribozom DNA RNA
Tüm canlılarda bulunmak zorundadır
Homoestazi
Örneğin yüksek sıcaklıkta, vücut ısıyı düşürmeye çalışacaktır
Aktif taşıma
Enerji harcanır (azdan çoğa geçiş)
Pasif taşıma
Enerji harcanmaz (çoktan aza geçiş)
Hücre çeperi
Tüm canlılarda ortak değildir