1
Ready to learn
Стародавня історія України
2
Ready to learn
Киівська держава
3
Ready to learn
Гал.- Вол. Держ. Монгол. навала
4
Ready to learn
Українські землі у складі ВКЛ
5
Ready to learn
Українські землі в другій половині ХVІ ст.
6
Ready to learn
Українські землі в першій половині ХVІІ ст.
7
Ready to learn
Національно-визвольна війна українського народу
8
Ready to learn
9. Українські землі в 60—80-ті рр. XVIІ ст.
9
Ready to learn
10. Українські землі наприкінці ХVІІ — у першій по
10
Ready to learn
11. Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.
11
Ready to learn
12. Українські землі у складі Російської імперії н
12
Ready to learn
13. Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ — у п
13
Ready to learn
14. Культура України кінця ХVІІІ — першої половині
14
Ready to learn
15. Українські землі у складі Російської імперії в
15
Ready to learn
16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської
16
Ready to learn
17. Культура України в другій половині ХІХ — на по
17
Ready to learn
18. Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст.
18
Ready to learn
19. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.
19
Ready to learn
20. Україна в Першій світовій війні
20
Ready to learn
21. Українська революція
21
Ready to learn
22. Україна в боротьбі за збереження державної нез
22
Ready to learn
23. Українська СРР в умовах нової економічної полі
23
Ready to learn
24. Радянська модернізація України
24
Ready to learn
25. Західноукраїнські землі (1921—1938 рр.)
25
Ready to learn
26. Україна під час Другої світової війни
26
Ready to learn
27. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945 —
27
Ready to learn
28. Україна в умовах десталінізації
28
Ready to learn
29. Україна у період загострення кризи радянської
29
Ready to learn
30. Розпад Радянського Союзу і відродження незалеж
30
Ready to learn
31. Україна в умовах незалежності