Level 29 Level 31
Level 30

2. skupina sloves


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tehdä
činit
voida
moci
viedä
vzít si
uida
plavat
tuoda
přinést
syödä
jíst
myydä
prodat
jäädä
zůstat
käydä
navštívit
nähdä
vidět