Level 34 Level 36
Level 35

Stupňování přídavných jmen a příslovcí