Level 6 Level 8
Level 7

Tanka ditt Ordförråd: 10, 9, 8 ...


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
estar
att vara (tillfälligt)
ser
att vara (permanent)
estamos
vi är (tillfälligt)
somos
vi är (permanent)
estáis
ni är (tillfälligt)
sois
ni är (permanent)
están
de är (tillfälligt)
son
de är (permanent)
siempre
alltid
nunca
aldrig
un poco
lite
tan
så; så som; som
por qué
varför
porque
därför att
siempre están contentos
de är alltid glada
nunca estamos cansados
vi är aldrig trötta
son españoles
de är spanjorer
¿por qué estáis tan tristes?
varför är ni så ledsna?
... porque estás enfermo
... för att du är sjuk
estoy enfadado porque tengo hambre
jag är arg för att jag är hungrig
está un poco triste porque estáis enfadados con él
han är lite ledsen för att ni är arga på honom