Level 3 Level 5
Level 4

Fiffiga fraser


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tengo una idea
jag har en idé
no tengo ni idea
jag har ingen aning
acordarse
att minnas
no me acuerdo
jag minns inte
servir
att vara användbar; att tjäna
no sirve de nada
det tjänar ingenting till
pasar
att hända
¿qué ha pasado?
vad hände?
importar
att ha betydelse; att ha något emot; att bry sig om
no me importa
det spelar ingen roll för mig
no importa
det spelar ingen roll
¡exacto!
precis!