Level 15 Level 17
Level 16

Att välja en ledare


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
las elecciones
valet (allmänna val)
el candidato; la candidata
kandidaten
el debate
debatten
el sondeo
opinionsundersökningen
el resultado
resultatet
el voto
rösten (i ett val)
votar
att rösta
conseguir
att få
la religión
religionen
el entorno
miljön
el sistema
systemet
el sistema de salud
sjukvårdssystemet
sugerir
att föreslå
aumentar
att öka
reducir
att minska
ponerse nervioso
att bli nervös
poner nervioso a ...
att göra ... nervös
fiable
pålitlig
a menudo
ofta
¿cuándo son las próximas elecciones?
när är nästa val?
las próximas elecciones son en dos años
nästa val är om två år
¿crees que el presidente es fiable?
tycker du att presidenten är pålitlig?
creo que los sondeos a menudo no son fiables
jag tror att polisen ofta är opålitlig
sugiero bajar los impuestos
jag föreslår sänkta skatter
la religión es un tema importante
religion är ett viktigt ämne
los debates sobre la economía ponen nervioso al Partido Popular
debatter om ekonomin gör det Populära Partiet nervösa
este año, el Partido Socialista conseguirá mejores resultados
det här året kommer Socialistpartiet att göra ett bättre resultat