Level 3 Level 5
Level 4

Människor med Makt


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
¿quién fue la primera reina de España?
vem var Spaniens första drottning?
la primera reina de España fue ...
den första drottningen av Spanien var ...
¿hay rey en Estados Unidos?
finns det en kung i USA?
en Estados Unidos no hay ni rey ni reina
det finns varken en kung eller drottning i USA
me reuní con el ministro para preguntarle
jag hade ett möte med ministern för att fråga honom
el gobierno no tiene mucho poder
regeringen har inte mycket makt
el Partido Socialista es bastante grande
Socialistpartiet är ganska stort
el presidente es un líder excelente
presidenten är en utmärkt ledare