Level 2
Level 1

Fraser: Locka fram ett leende


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
le besoin
behovet
avoir besoin de ...
att behöva ...
l'aide
hjälpen
j'ai besoin d'aide
jag behöver hjälp
dire
att säga; att berätta
comment est-ce qu'on dit ... en français ?
hur säger man ... på franska?
vouloir dire
att mena; att vilja säga
qu'est-ce que ça veut dire, ... ?
vad betyder ... ?
savoir
att veta
je ne sais pas
jag vet inte
comprendre
att förstå
je ne comprends pas
jag förstår inte
est-ce que tu comprends ?
förstår du?
moi aussi
jag också
moi non plus
inte jag heller
enchanté
trevligt att träffas (sagt av en man)
enchantée
trevligt att träffas (sagt av en kvinna)
super
toppen
c'est super !
det är toppen!
tiens !
varsågod!
bienvenue
välkommen
tout
allt
rien
ingenting
de
av; från
de rien
det var så lite, så
la chance
chansen; turen
bonne chance !
lycka till!