Level 9 Level 11
Level 10

Det här är min besättning


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
le travail
jobbet
l'école
skolan
le bureau
kontoret; skrivbordet
travailler
att arbeta
dans
i; in i
qui
vem; vilken
c'est qui ?
vilka är de?
connaître
att känna (någon eller något); att vara bekant med
est-ce que je vous connais ?
känner jag dig?
on se connait ?
känner vi varandra?
je ne connais pas cette personne
jag känner inte den där människan
c'est ma mère
det här är min mamma
c'est mon frère
han är min bror
c'est ma mère et mon père
det här är min mamma och pappa
ce n'est pas ma fille
det där är inte min dotter
c'est mon ami français
det här är min franska vän
est-ce qu'il a une petite amie ?
har han någon flickvän?
je veux une femme
jag vill ha en fru
est-ce que ton petit ami a un travail?
har din pojkvän något jobb?
il travaille dans un bureau
han arbetar på kontor