Level 11 Level 13
Level 12

Fiffiga fraser


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
excusez-moi
ursäkta mig
où est ... ?
var är ... ?
l'hôpital
sjukhuset
où est l'hôpital ?
var är sjukhuset?
ici
här
c'est ici
här är det
juste
rättvist; rätt
juste un peu
bara lite
suffire
att vara tillräckligt; att räcka
ça suffit !
det räcker!
qu'est-ce que tu fais ?
vad gör du?
possible
möjlig
c'est possible
det är möjligt
est-ce que c'est possible ?
är det möjligt?
impossible
omöjligt
c'est impossible !
det är omöjligt!
le dommage
skadan
c'est dommage !
vad synd!