Level 25 Level 27
Level 26

Medborgarskap


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
la presse
pressen
la conférence de presse
presskonferensen
la source
källan
l'agence
agenturen
l'agent; l'agente
agenten
les frais
avgifterna
l'appel
telefonsamtalet; ropet
le poste
jobbet
l'entretien
intervjun
le réseau
nätverket
décrocher
att svara (i telefon)
raccrocher
att lägga på (telefonen)
avoir tendance à ...
att ha en tendens att ...
autoriser
att tillåta
être autorisé
att få tillåtelse
continuer
att fortsätta
amical
vänlig
politique
politisk