Level 6 Level 8
Level 7

Auktoriteter


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
les autorités
myndigheterna
la sécurité
säkerheten
la ceinture de sécurité
säkerhetsbältet
l'inflation
inflationen
préparer
att förbereda
embaucher
att anställa
résoudre
att lösa
construire
att bygga
améliorer
att förbättra
exiger
att kräva; att behöva
créer
att skapa
identifier
att identifiera
causer
att orsaka
élever un enfant
att uppfostra ett barn
cruel
grym
sévère
allvarlig
récemment
nyligen
suffisamment
tillräckligt
l'hôpital a été fermé par les autorités
sjukhuset stängdes av myndigheterna
l'affaire a déjà été résolue par la police
fallet har redan lösts av polisen