Level 7 Level 9
Level 8

Makt


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
parvenir
att nå (någonting)
la décision
beslutet
l'accord
överenskommelsen
parvenir à un accord
att nå en överenskommelse
la majorité
majoriteten
la minorité
minoriteten
la déclaration
påståendet; kunggörelsen
l'approche
tillvägagångssättet
le discours
talet; diskursen
la société
samhället
le budget
budgeten
l'importance
det viktiga; vikten
la terre
landet; jorden
la propriété
egendomen
le propriétaire; la propriétaire
hyresvärden; hyresvärdinnan
s'adresser à
att vända sig till; att tilltala
le passé
det förflutna
le présent
nutiden
le futur
framtiden
religieux
religiös
environnemental
miljömässig
général
allmän
principalement
i första hand; det viktigaste