Level 10 Level 12
Level 11

Krig och fred


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
la guerra
kriget
la pace
freden
il pubblico
publiken
il popolo
folket
la popolazione
befolkningen
la promessa
löftet
promettere
att lova
mantenere
att bibehålla
mantenere una promessa
att hålla ett löfte
il segreto
hemligheten
mantenere un segreto
att hålla en hemlighet
personale
personlig
la legge
lagen
aumentare
att öka; att höja
ridurre
att minska
controllare
att kontrollera
diventare
att få; att bli
cambiare
att förändra; att förändras
rivelare
att avslöja
stabilire
att etablera
legale
laglig
illegale
olaglig
moderno
modern
tradizionale
traditionell
convincente
övertygande
necessario
nödvändig
la guerra non è mai necessaria
krig är aldrig nödvändigt
il popolo vuole la pace
folket vill ha fred
i politici promettono sempre di cambiare la legge
politiker lovar alltid att ändra lagen
i politici in realtà non controllano niente
politikerna kontrollerar faktiskt ingenting