Level 20 Level 22
Level 21

Fraser: Låt som Lokalbefolkningen


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
il successo
succén
vero
sann; äkta
questo è stato un vero successo!
det här var totalsuccé!
non ne posso più
jag blir tokig; jag tappar koncepterna
un casino
en röra
fare un casino
att stöka till; att klanta sig
ho fatto un casino!
jag klantade mig!
il controllo
kontrollen
è tutto sotto controllo
allting är under kontroll
era fuori controllo
det var utom kontroll
il bisogno
behovet
non c'è bisogno
det finns ingen anledning
la parola
ordet
non ho parole
jag saknar ord
è così
det är bara som det är
chi altro?
vem annars?
amo qualcun altro
jag älskar någon annan
è un gioco da ragazzi
det är lätt som en plätt