Level 1 Level 3
Level 2

Läs skylten!


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tirare
att dra
spingere
att knuffa
il limite di velocità
fartgränsen
la pista ciclabile
cykelbanan
lavori in corso
arbeten under utveckling
dare la precedenza
att väja; att ge företräde
strada senza uscita
återvändsgränd
vietato l'accesso
tillträde förbjudet
vietato fumare
rökning förbjuden
zona a traffico limitato (ZTL)
endast fordon med tillstånd
uscita d'emergenza
nödutgång