Level 25 Level 27
Level 26

Medborgarskap


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
l'esercito
armén; militären
il generale
generalen
il soldato
soldaten
il cittadino; la cittadina
medborgaren
la libertà
friheten
il sondaggio di opinione
opinionsundersökningen
la regione
regionen
rivolgersi
att adressera; att vända sig till
principale
huvudsaklig
secondario
smärre; mindre
la difesa
försvaret
la strategia
strategin
la risorsa
resursen
la missione
uppdraget
l'area
området
la linea d'azione
handlingsplanen
lo scopo
syftet
servire allo scopo
att tjäna ett syfte
determinare
att bestämma; att slå fast
agire
att agera
completare
att komplettera
essere a corto di ...
att få ont om ...
esaurire
att få slut på ...
attaccare
att anfalla
farcela
att klara det; att göra det
attuale
nuvarande