Level 6 Level 8
Level 7

Han sa att...


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
l'elettronica
elektroniken
l'industria
industrin
il credito
krediten
annuire
att nicka
scuotere
att skaka
scuotere la testa
att skaka på huvudet
darsi la mano
att skaka hand
essere senza ...
att ha slut på ...
proteggere
att skydda
affermare
att hävda; att säga
menzionare
att nämna
notare
att notera; att märka
ti ho detto che ero senza credito sul telefono
jag sa ju åt dig att jag inte hade några pengar på mobilen
affermarono che stavano solo proteggendo i bambini
de hävdade att de bara skyddade barnen
il re e la regina affermarono che stavano per diventare genitori
kungen och drottningen offentliggjorde att de skulle bli föräldrar
notò che il negozio di elettronica chiudeva a mezzogiorno
han la märke till att elaffären stängde efter lunch
le prove indicano che sei colpevole
bevisen tyder på att du är skyldig