Level 37 Level 39
Level 38

Tanka Ordförrådet: Pruta och kör


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
おかね
pengar
えん
yen (¥)
くろーな
krona
おす
dra (på en dörr)
ひく
putta (på en dörr)
せーる
rea
せーるしています
ha rea
なっています
vara; bli
わりびきになっています
vara rabatterad
とりひき
affärsuppgörelse; handel
とりひきします
att göra en affärsuppgörelse
かかります
att kosta; att ådra sig (en sjukdom)
かりる
att låna
かす
att låna ut
かりている
att ha skulder
たります
att vara tillräckligt
いくら
hur mycket