Level 8 Level 10
Level 9

Hittad i pannkakan


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
とおり
gata
かど
hörn
たてもの
byggnad
まがります
att vända (runt ett hörn)
ついていきます
att följa (efter)
とまります
att stanna
ききます
att fråga; att höra; att lyssna; att fungera
〜について
om; beträffande
〜についてききます
att fråga om ...
ひだり
vänster
みぎ
höger
まっすぐ
rakt (fram)
ひろいです
är vid; är bred
せまいです
är trång
はやいです
är snabb; är tidig
はやく
snabbt; tidigt
もっとはやいです
är snabbare; är tidigare
ゆっくりです
är långsam (prat)
ゆっくりと
(pratar) långsamt
もっとゆっくりです
(pratar) är långsammare
〜って (〜して; 〜で)
markerar uppmaning (imperativ)
しつもん
(en) fråga
しつもんをします
ställa en fråga
しつもんをしてもいいですか?
får jag ställa en fråga?
ひだりへまがって
sväng vänster
あなたははなすのがはやすぎです
du pratar för fort
もっとゆっくりはなしてください
prata långsammare, tack
それはこのとおりにあります
det är på den här gatan