Level 2 Level 4
Level 3

Tanka Ordförrådet


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mächtig
mäktig
menschlich
mänsklig
das Menschenrecht
den mänskliga rättigheten
veröffentlichen
att publicera
enthüllen
att avslöja
behalten
att behålla
... für sich behalten
att behålla för sig själv
der Artikel
artikeln
der Artikel über ...
artiken om ...
das Geheimnis
hemligheten
die Bevölkerung
befolkningen
entdecken
att upptäcka