Level 9 Level 11
Level 10

Förorening!


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
응급상황
nödsituation
사고
olycka (som i trafikolycka)
고통
smärta
위통
ont i magen
두통
huvudvärk
감염
infektion
감기
förkylning
medicin; omkring (ungefär)
화장실
toalett
화장지
toalettpapper
느끼다
att känna
토하다
att kräkas
blod
피를 흘리다
att blöda
나는 ~ 것이 좋겠어요
det är bäst att jag...
이것은 응급상황이에요
det här är en nödsituation
몸이 좋지 않아요
jag mår inte bra
아파요
(det) gör ont
나는 위통이 있어요
jag har ont i magen
당신은 병원에 가는 것이 좋겠어요
det är bäst att du åker till sjukhuset
의사 선생님은 그가 약이 필요하다고 생각해요
doktorn tror att han behöver medicin