Level 13 Level 15
Level 14

Att mäta saker


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
미터
meter
밀리미터
millimeter
센티미터
centimeter
킬로미터
kilometer
그램
gram
킬로
kilo
소수점
komma (i ett nummer)
몸무게
kroppsvikt
몸무게는 ~이다
att väga (kroppen)
살이 빠지다
att gå ner i vikt
살이 찌다
att gå upp i vikt
무겁다
att vara tung
가볍다
att vara lättviktig (inte tung)
백 센티미터는 일 미터예요
det går 100 centimeter på en meter
천 그램은 일 킬로예요
det går 1000 gram på ett kilo
그녀의 몸무게는 육십 킬로예요
hon väger 60 kilo
나는 삼 킬로가 더 나가요
jag väger tre kilo för mycket
그는 키가 백칠십오 센티미터예요
han är en och sjuttiofem lång