Level 17 Level 19
Level 18

Kärlek och hat, fiende kamrat


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
뉴스
nyheter
신문
tidning (nyheter)
잡지
tidning (inte nyheter)
영화
film
티브이
teve
연극
teaterpjäs
show
티브이 쇼
teveprogram
패션
mode
읽다
att läsa
몹시
hemskt
몹시 싫어하다
att hata
사랑하다
att älska
관심
intresse
~에 관심이 있어요
är intresserad av ...
뭐 하는 것
vad (jag) gör
~의
markerar ägande (han + ~의 = hans)
그의
hans
그녀의
hennes
그들의
deras
그들의 엄마
deras mamma
그는 뭐 하는 것을 좋아해요?
vad tycker han om att göra?
당신은 뭐에 관심이 있어요?
vad är du intresserad av?
그는 신문 읽는 것을 몹시 싫어해요
han hatar att läsa tidningen (nyheter)
당신은 예술에 관심이 있어요?
är du intresserad av konst?
그는 언어에 관심이 있어요
han är intresserad av språk
내 여자친구는 예술과 음악을 몹시 싫어해요
min flickvän hatar konst och musik
그들의 엄마는 항상 뉴스를 봐요
deras mamma tittar alltid på nyheterna