Level 26 Level 28
Level 27

Fraser: Pruta och kör


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
그녀는 돈이 너무 많아요
hon har för mycket pengar
우리는 우리 돈을 다 쓸 수 없어요
vi kan inte köpa upp alla våra pengar
서점은 세일 중이에요
bokhandeln har rea
저것은 얼마예요?
hur mycket kostar det?
세일 중이기 때문에 정말 싸요
det är väldigt billigt för att det är på rea
그것은 오천원이에요
det kostar fem tusen won
나는 돈이 충분히 없어요
jag har inte tillräckligt med pengar
거래합시다
vi gör en överenskommelse
제가 당신에게 제안 하나 해 드릴게요
jag ska ge dig ett erbjudande
그것은 정말 좋은 제안이에요
det är ett väldigt bra erbjudande
공짜예요!
(det är) gratis!