Level 30 Level 32
Level 31

Att ta ut kursen


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
게임
lek; spel
게임을 하다
att spela ett spel; att leka en lek
아마도
kanske; förmodligen
그거 대신에
i stället för (det där)
다른
annan; en annan
다른 사람들
de andra
둘 다
båda
우리 둘 다
oss båda
우리 모두
oss alla
다른 사람들은 오늘 오후에 뭐 할 거예요?
vad ska de andra göra i eftermiddag?
아마도 그들은 극장에 갈 거예요
de kanske ska gå på teater
우리는 박물관과 도서관에 갈 거예요
vi ska gå till museet och biblioteket
다른 사람들은 오늘 오후에 해변에 가고 싶어 해요?
vill de andra gå till stranden i eftermiddag?
내가 생각에 그들은 그거 대신에 쇼핑 갈 거예요
jag tror de ska gå och shoppa istället