Level 3 Level 5
Level 4

Terapi för köpgalna


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
잠시
stund
필요하다
att behöva
입어보다
att prova (kläder)
비싸다
att vara dyr
좀 더 비싼
dyrare
싸다
att vara billig
좀 더 싼
billigare
~도 될까요?
får; kan
나는 새 모자가 필요해요
jag behöver en ny mössa
나는 잠시 생각이 필요해요
jag behöver tänka en stund
저것 봐요
titta på det där
제가 이것을 입어봐도 될까요?
får jag prova den här?
그것은 정말로 비싸요
den är jättedyr
이것은 좀 더 싸요
den här är billigare
저것이 사실 좀 더 커요
den där är faktiskt större