Level 9 Level 11
Level 10

En upptäcktsresandes berättelser


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
들판
åker
나무
träd
식물
växt
폭포
vattenfall
flod
도로
väg
표지
skylt
도로 표지판
vägskylt
길을 잃다
att gå vilse
사라지다
att försvinna
안으로
in i
향하여
mot (riktning)
마침내
till sist
나는 ~기를 바란다
jag hoppas (att)
나는 ~라고 말했어요
jag sa (att)
걸어가다
att gå
들어가다
att gå in i
걸어 들어가다
att gå in i
우리는 정글 안으로 걸어 들어갔어요
vi gick in i djungeln
우리가 길을 잃지 않기를 바란다
jag hoppas vi inte går vilse
내 남편은 "우리가 길을 잃지 않기를 바란다"라고 말했어요
min man sa: 'jag hoppas vi inte går vilse'
갑자기 우리 여행 가이드가 사라졌어요
plötsligt försvann vår guide
우리는 폭포를 향하여 걸어가려고 했지만, 그것은 너무 위험했어요
vi försökte gå mot vattenfallet, men det var för farligt
마침내 우리는 도로 표지판을 찾았어요
till sist hittade vi en vägskylt
우리는 강을 따라갔기 때문에 길을 잃지 않았어요
vi gick inte vilse, för vi följde floden