Level 10 Level 12
Level 11

Turbulent väder


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
산들바람
bris
mark
선탠로션
solkräm
장화
gummistövlar
강풍
stark vind
같다
att vara likadan
~을 것 같다 (~ㄹ 것 같다)
att vara likadan som
강풍의 위험이 있었어요
det fanns en risk för stark vind
햇빛이 날 가능성이 있어서 우리는 선탠로션을 가져왔어요
det fanns en chans till solsken, så vi tog med solkräm
내일 비가 올 것 같기 때문에 그들은 비옷이 필요할 거예요
det kommer att regna imorgon, så de kommer att behöva sina regnrockar
땅에 눈이 많이 있었어요
det var mycket snö på marken
눈이 너무 많이 내려서 우리는 밖으로 나갈 수 없었어요
det snöade så mycket så vi kunde inte gå ut