Level 12 Level 14
Level 13

På Sanatoriet


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
치료
behandling
수술
operation
알약
piller
환자
patient
항생제
antibiotika
크림
kräm
alkohol
패스트푸드
snabbmat
정크푸드
skräpmat
부서지다
att göra sönder; att krossa
쉬다
att vila
사용하다
att använda
피하다
att undvika
효과
effekt
효과가 있다
att ha effekt
해롭다
att vara skadlig; att vara ohälsosam
건강하다
att vara frisk
건강식
nyttig mat
즉시
genast
최소한
åtminstone
어떻게 해서 당신의 코가 부러졌어요?
hur bröt du näsan?
이 치료는 즉시 효과가 있어요
den här behandlingen har omedelbar effekt
그 환자는 최소한 일주일은 쉬어야 해요
patienten måste vila i minst en vecka
그 환자는 몸에 해로운 음식은 피해야 해요
patienten borde undvika onyttig mat
모든 패스트푸드가 정크푸드는 아니에요
all snabbmat är inte skräpmat