Level 22
Level 23

Under bedömning


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
감옥
fängelse
죄수
fånge
판사
domare
감방
cell
범죄 현장
brottsplats
종신형
livstidssdom
법정
domstol
재판
rättegång
재판중에
inför rätta
폭력
våld
괴물
monster
맹세
lova
맹세하다
att svära
기억하다
att minnas
선고하다
att döma
~처럼 보여요
se ut som ...; verka som ...; tyckas
~처럼 들려요
låter som ...
믿다
att tro
공격하다
till anfall
방어하다
att försvara
평범하다
att vara normal
죄책감을 느끼다
att vara skyldig
결백하다
att vara oskyldig
당신은 그가 어떻게 보였는지 기억해요?
minns du hur han såg ut?
그는 괴물처럼 보였어요
han såg ut som ett monster
나는 아무것도 모른다고 맹세해요!
jag vet ingenting, jag svär!
나는 그를 믿지 않아요
jag tror honom inte
판사는 강도에게 오년형을 선고했어요
domaren dömde rånaren till fem år