Level 4 Level 6
Level 5

Du kommer aldrig tro det!


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
법과 질서
lag och ordning
알아보다
att känna igen
묘사하다
att beskriva
그림을 그리다
att rita en bild
가리키다
att peka
가운데에
i mitten
왼쪽에
till vänster
오른쪽에
till höger
~거나
antingen ... eller
~도 ~도 아니다
varken ... eller
이것은 명령이다!
det är en order!
내가 생각하기에 그는 왼쪽에 그 남자였어요
jag tror det var mannen till vänster
당신은 그의 그림을 그릴 수 있어요?
kan du rita en bild av honom?
묘사하거나 그림으로 그려요
antingen beskriv eller rita
그 여자를 묘사하거나 그림으로 그려요
antingen beskriv kvinnan eller rita en bild
당신은 그 여자를 묘사하거나 그림으로 그릴 수 있어요
du kan antingen beskriva den där kvinnan eller rita en bild