Level 7 Level 9
Level 8

Sport: På skärmen


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
끄다
att stänga av
켜다
att sätta på
높이다
att skruva upp
낮추다
att skruva ner
가능성이 있다
att ha en chans (till ...)
티브이를 끄다
att stänga av teven
낮다
att vara låg
높다
att vara hög
내 형의 팀은 우승할 가능성이 꽤 높아요
min brors lag har en rätt bra chans att vinna
그들은 아마도 리그에서 우승할 거예요
de kanske kommer vinna ligan
내가 생각하기에 우리팀은 내일 우승할 거예요
jag tror vårt lag kommer att vinna imorgon