Level 8 Level 10
Level 9

Brott


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
살인
mord
살인범
mördare
죽이다
att döda
강도
rånare
사건
fall (som i rättsfall)
강도 사건
rån
털다
att råna
희생자
offer
용의자
misstänkt
목격자
vittne
pistol
마스크
mask
마약
drog
거래하다
att göra affärer
무기
vapen
살인 무기
mordvapen
주머니
ficka
찌르다
att knivhugga
쏘다
att skjuta
잡다
att fånga; att hålla
대낮에
i klart dagsljus; på ljusa dagen
현행범
på bar gärning
그것은 강도 사건이었어요
det var rån
그것은 살인이었어요
det var mord
목격자는 용의자를 봤어요
vittnet såg den misstänkte
그는 대낮에 은행을 털었어요
han rånade banken mitt på ljusa dagen
경찰은 살인범을 현행범으로 잡았어요
polisen tog mördaren på bar gärning
유감스럽게도 경찰은 살인 무기를 발견할 수 없었어요
tyvärr kunde inte polisen inte hitta mordvapnet